ตรวจเช็คอาการเบื้องต้น / หลัง

กระดูกสันหลังคด

กระดูกสันหลัง

ลักษณะที่สังเกตได้จากภายนอกว่ามีกระดูกสันหลังคด คือ ระดับไหล่หรือรอยคอดเอวไม่เท่ากัน หลังสองข้างนูนไม่เท่ากัน หรือไปx-rayตรวจสุขภาพแล้วพบภาวะนี้ โดยที่มีอาการปวดหลังร่วมด้วยหรือไม่มีก็ได้

กระดูกสันหลังคดแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มที่มีความผิดปกติของตัวกระดูกสันหลัง (Structural scoliosis) กลุ่มนี้พบได้ในเด็กโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นไม่ค่อยมีอาการปวดหลัง และคนสูงอายุเนื่องจากกระดูกสันหลังมีความเสื่อม
2. กลุ่มที่ไม่ได้เกิดจากความผิดปกติที่ตัวกระดูกสันหลัง (Nonstructural scoliosis) เช่น เกิดจากการปวดหลังทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อหลังสองข้างไม่เท่ากัน ความยาวขาสองข้างไม่เท่ากัน เป็นต้น

โรคหรือภาวะที่ทำให้เกิดอาการนี้ ได้แก่

 • Structural scoliosis
  • กระดูกสันหลังคดไม่ทราบสาเหตุในเด็กวัยรุ่น (Adolescent idiopathic scoliosis)
  • กระดูกสันหลังคดในเด็กอายุน้อยกว่า 10 ปี (Early onset scoliosis)
  • กระดูกสันหลังคดจากความเสื่อม (Degerative scoliosis)
 • Nonstructural scoliosis
  • กระดูกสันหลังคดจากการปวดหลัง (Back muscle spasm)
  • ภาวะขาสองข้างสั้นยาวไม่เท่ากัน (Leg length discrepancy)

เมื่อไรที่ควรมาพบแพทย์

ถ้าสังเกตว่ามีหลังคดควรมาตรวจเพื่อหาสาเหตุ

ศุกร์, 18 มิ.ย. 2021
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
top line