ตรวจเช็คอาการเบื้องต้น / หัวเข่า

การบาดเจ็บอื่นๆ บริเวณข้อเข่าจากการเล่นกีฬา

เข่าและสะโพก

อุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาทำให้เกิดการบาดเจ็บบริเวณข้อเข่าได้หลายอย่าง เช่น การบาดเจ็บเส้นเอ็นกล้ามเนื้อข้อเข่า, การบาดเจ็บของกระดูกอ่อนข้อเข่า ไปจนถึงกระดูกช้ำ, กระดูกหักได้

โรคหรือภาวะที่เกิดจากอุบัติเหตุการเล่นกีฬา

● เส้นเอ็นบริเวณข้อเข่าฉีกขาด
● หมอนรองข้อเข่าฉีกขาด
● กระดูกอ่อนบาดเจ็บ
● กระดูกช้ำ หรือกระดูกหัก

เมื่อไหร่ควรมาพบแพทย์

● หลังอุบัติเหตุ มีอาการเข่าบวม, ปวด, เดินลงน้ำหนักไม่ได้
● มีอาการเข่าหลวม โดยเฉพาะเมื่อเปลี่ยนทิศทาง, หมุนตัว
● มีอาการเข่าล๊อก ติดขัด ไม่สามารถเหยียด-งอเข่าได้สุด
● หลังเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย มีอาการเข่าบวมหรือปวดเข่าเป็นประจำ

ศุกร์, 18 มิ.ย. 2021
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
top line