ตรวจเช็คอาการเบื้องต้น / หัวเข่า

ขาโก่งผิดรูป, เหยียด-งอ เข่าได้ไม่สุด

เข่าและสะโพก

ขาโก่งเกิดจาก กระดูกอ่อนผิวข้อเข่าด้านใดด้านหนึ่งสึกหรอบางลงมาก จนทำให้ช่องข้อเข่าด้านในแคบกว่าด้านนอก ทำให้เกิดมุมที่ผิดปกติไป อาการขาโก่งจะทำให้เดินลำบากขึ้น ลงน้ำหนักได้ไม่ดี ต้องเอียงตัวเดินไปมา ทำให้กล้ามเนื้อขาต้องทำงานหนักมากขึ้น เกิดอาการปวด เมื่อย ล้าขาเวลาเดินได้

สำหรับการเหยียด-งอเข่าได้ไม่สุด หรือ ติดขัด เกิดจากข้อที่เสื่อมมาก เกิดกระดูกงอกรอบๆข้อ ทำให้เกิดการติดขัด ข้ดขวางการเหยียด งอเข่าได้

อาการเหยียด-งอเข่าได้ไม่สุด หากเกิดขึ้นหลังการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา สาเหตุจะเกิดจากหมอนรองกระดูกข้อเข่าที่ฉีกขาด และไปขัดอยู่ในข้อเข่า มักจะพบร่วมกับอาการเจ็บ บวมข้อเข่า โดยเฉพาะตอนใช้งานได้

โรคหรือภาวะที่ทำให้เกิดอาการนี้ ได้แก่

  • โรคข้อเข่าเสื่อม Osteoarthritis knee
  • การบาดเจ็บของหมอนรองกระดูกข้อเข่าจากการเล่นกีฬา Cartilage or Meniscus injury

เมื่อไหร่ที่ควรมาพบแพทย์ ?

  • ขาโก่งมากจนส่งผลให้ตอนเดินต้องเอียงตัวโย้ไปมา
  • เมื่อเหยียดข้อเข่าได้ไม่สุด หรือ งอเข่าได้น้อยกว่า 90 องศา
  • เมื่อพบร่วมกับอาการปวด บวม แดง อุ่นร้อน ของข้อเข่า
ศุกร์, 18 มิ.ย. 2021
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
top line