ตรวจเช็คอาการเบื้องต้น / ไหล่

ข้อไหล่หลุด ข้อไหล่หลวมหรือหลุดซ้ำหลายครั้ง

หัวไหล่

ข้อไหล่เป็นข้อที่มีองศาการขยับมากที่สุด จึงเป็นข้อที่เกิดการหลุดได้ง่ายและบ่อยที่สุดในร่างกาย สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากอุบัติเหตุแขนหรือไหล่กระแทกผิดท่าทาง เช่น อุบัตเหตุจากการเล่นกีฬา, อุบัติเหตุการจราจร ซึ่งหลังจากการรักษาดึงไหล่เข้าที่แล้ว จะมีคนไข้บางส่วนยังมีข้อไหล่หลวมและเกิดไหล่หลุดครั้งต่อๆมาได้

ข้อไหล่หลุดหรือหลวมซ้ำหลายครั้งจะทำให้เกิดการรบกวนการใช้งานในชีวิตประจำวันได้ เช่น มีอาการไหล่หลวมทำให้เล่นแบตมินตันไม่ได้, ไหล่หลุดซ้ำหลายครั้งทำให้ไม่สามารถเล่นกีฬาปีนผาได้ หรือบางครั้งเพียงนอนเอามือหนุนศีรษะก็เกิดการหลุด

เมื่อไหร่ควรมาพบแพทย์

● เกิดอุบัติเหตุมีหัวไหล่หลุดครั้งแรก
● ไหล่หลุดซ้ำหลายครั้ง หรือมีอาการไหล่หลวม
● อาการไหล่หลวมเกิดรบกวนชีวิตประจำวัน

ศุกร์, 18 มิ.ย. 2021
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
top line