ตรวจเช็คอาการเบื้องต้น / มือและข้อมือ

ชามือด้านนิ้วก้อย และนิ้วนาง

มือและแขน

อาการชาเป็นบางส่วนของมือด้านนี้ มีสาเหตุเกิดจากมีการกดเบียดต่อเส้นประสาทที่ออกมาจากไขสันหลังส่วนคอส่วนล่างซึ่งทอดยาวออกมาถึงปลายมือบริเวณนี้ ดังนั้นหากมีสาเหตุใดๆ ก็ตามที่มากดเบียดทางเดินเส้นประสาทส่วนนี้สามารถทำให้เกิดอาการชาในบริเวณนี้ได้ เช่นเดียวกันกับการกดเบียดต่อเส้นประสาทในตำแหน่งอื่นๆ อาการชาเป็นอาการหลัก แต่สามารถพบอาการปวดร่วมด้วย โดยอาการปวดเป็นลักษณะปวดจากเส้นประสาท (neuropathic pain) ที่มีอาการปวดแบบเฉพาะที่มีลักษณะปวดตื้อ ปวดเหมือนถูกไฟดูด หรือปวดแสบร้อน อาการชาหรือปวดนี้จะสัมพันธ์กับกิจกรรมหรือท่าบางท่าตามแต่สาเหตุที่กดเบียดเส้นประสาท

โรคหรือภาวะที่ทำให้เกิดอาการนี้

  • กลุ่มอาการเส้นประสาทอัลน่าถูกกดทับที่ข้อศอก (cubital tunnel syndrome)
  • กลุ่มอาการเส้นประสาทอัลน่าถูกกดทับที่ข้อมือ (Guyon canal syndrome)
  • โรคหมอนรองกระดูกส่วนคอส่วนล่างกดทับเส้นประสาท (cervical spondylosis with radiculopathy

เมื่อไหร่ที่ควรมาพบแพทย์

  • เมื่อไหร่ที่ควรมาพบแพทย์
  • มีอาการชาหรือปวดบ่อยครั้งขึ้น
  • ปวดกลางคืนที่รบกวนการนอน
  • อาการชาหรือปวดที่รบกวนชีวิตประจำวัน
  • เริ่มรู้สึกว่ามืออ่อนแรงลง ทำกิจกรรมต่างๆได้ลำบากขึ้น
ศุกร์, 18 มิ.ย. 2021
top line