ตรวจเช็คอาการเบื้องต้น / มือและข้อมือ

ชามือด้านนิ้วโป้ง นิ้วชี้ และนิ้วชี้กลาง

มือและแขน

อาการชาเป็นบางส่วนของมือบริเวณมือด้านนี้ สาเหตุเกิดจากมีการกดเบียดต่อเส้นประสาทที่ออกมาจากไขสันหลังส่วนคอทอดยาวออกมาถึงปลายมือบริเวณนี้ ดังนั้นสาเหตุใดๆ ก็ตามที่มากดเบียดทางเดินเส้นประสาทส่วนนี้สามารถทำให้เกิดอาการชาในลักษณะนี้ได้ นอกจากอาการชาแล้ว มักมีอาการปวดพ่วงมาด้วยโดยอาการปวดเป็นลักษณะปวดจากเส้นประสาท (neuropathic pain) ที่จะมีอาการปวดไม่เหมือนที่เรารู้สึกในชีวิตประจำวันของเรา โดยอาจมีลักษณะปวดตื้อ ปวดเหมือนถูกไฟดูด หรือปวดแสบร้อน โดยในช่วงแรกของอาการในกลุ่มนี้ อาจมีอาการบางช่วงของวัน อาการปวดถ้าลองสังเกตดูจะพบว่าสัมพันธ์กับท่าบางท่า กิจกรรมบางกิจกรรม หากเป็นมากเข้าอาการเหล่านี้เป็นบ่อยขึ้น จนอาจเป็นตลอดเวลาได้

โรคหรือภาวะที่ทำให้เกิดอาการนี้

  • กลุ่มอาการเส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับที่ข้อมือ (carpal tunnel syndrome)
  • กลุ่มอาการเส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับที่แขน (pronator syndrome)
  • โรคหมอนรองกระดูกส่วนคอกดทับเส้นประสาท (cervical spondylosis with radiculopathy)

เมื่อไหร่ที่ควรมาพบแพทย์

  • มีอาการชาหรือปวดบ่อยครั้งขึ้น
  • ปวดกลางคืนที่รบกวนการนอน
  • อาการชาหรือปวดที่รบกวนชีวิตประจำวัน

ศุกร์, 18 มิ.ย. 2021
top line