ตรวจเช็คอาการเบื้องต้น / คอ

ปวดคอจากอุบัติเหตุ

กระดูกสันหลัง

การบาดเจ็บที่คอขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอุบัติเหตุโดยแบ่งได้ 2 ประเภท

อุบัติเหตุไม่รุนแรง เช่น ล้มคอสะบัดไม่รุนแรง บาดเจ็บจากการออกกำลังกาย เป็นต้น เป็นกลุ่มที่พบได้บ่อย โดยส่วนใหญ่เกิดการการฉีกขาดของกล้ามเนื้อคอ อาการเด่นคือเรื่องปวดตึงคอจะปวดมากขึ้นเวลาขยับ

อุบัติเหตุรุนแรง เช่น ตกจากที่สูง อุบัติเหตุจราจร เป็นต้น พบการบาดเจ็บไม่มากไปจนถึงรุนแรงถึงกระดูกคอหักเคลื่อนได้ ถ้ากระดูกไปกดทับเส้นประสาทก็จะมีอาการชา อ่อนแรงร่วมด้วยได้

โรคหรือภาวะที่ทำให้เกิดอาการนี้ ได้แก่

  • กล้ามเนื้อคอบาดเจ็บ (Neck muscle strain)
  • กระดูกคอหัก (Cervical Spine fracture)
  • กระดูกคอเคลื่อน (Spondylolisthesis)

เมื่อไรต้องมาพบแพทย์

  • อาการปวดรุนแรง พักแล้วไม่หายปวด
  • ปวดคอร่วมกับมีอาการชาหรืออ่อนแรง
  • ปวดคอจากอุบัติเหตุรุนแรง
ศุกร์, 18 มิ.ย. 2021
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
top line