ตรวจเช็คอาการเบื้องต้น / คอ

ปวดคอร่วมกับมีการเดินเซ เดินช้าลง การใช้งานมือไม่ปกติ

กระดูกสันหลัง

ไขสันหลังที่อยู่ในกระดูกคอมีหน้าที่ส่งสัญญาณประสาทจากสมองไปควบคุมการเคลื่อนไหวทั่วร่างกายและนำความรู้สึกกลับไปที่สมอง หากมีความผิดปกติที่ไปกดเบียดไขสันหลังที่อยู่ภายในกระดูกคอ ทำให้มีอาการปวดคอร้าวลงไปกลางหลัง เริ่มมีอาการลุกเดินลำบาก เดินเซ เดินช้าลงไม่คล่องตัวเหมือนเดิม เดินขาปัด ทรงตัวไม่ค่อยดีเหมือนจะล้ม การใช้งานมือทำได้ช้าลง ลายมือเปลี่ยน หยิบจับของแล้วหลุดมือ ชาอ่อนแรงมือ อาการจะมากน้อยขึ้นกับระดับการกดทับและระยะเวลาที่เป็น ส่วนใหญ่จะเกิดจากกระดูกคอที่เสื่อมสภาพตามวัย หรือหมอนรองกระดูกไปกด
มีโรคบางอย่างที่ทำให้เกิดความผิดปกติคล้ายๆกันนี้ เช่น ภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ ไขสันหลังอักเสบ เป็นต้น

โรคหรือภาวะที่ทำให้เกิดอาการนี้ ได้แก่

  • โรคกระดูกคอเสื่อมกดทับไขสันหลัง (Cervical spondylosis myelopathy)
  • โรคหมอนรองกระดูกคอกดทับไขสันหลัง (Herniated nucleus pulposus)
  • โรคอื่นๆ เช่น ภาวะโพรงสองคั่งน้ำ ไขสันหลังอักเสบ เป็นต้น

เมื่อไรต้องมาพบแพทย์

ควรมาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุของโรค

ศุกร์, 18 มิ.ย. 2021
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
top line