ตรวจเช็คอาการเบื้องต้น / คอ

ปวดคอ บ่าไหล่ สะบัก ท้ายทอย

กระดูกสันหลัง

การปวดตึงเมื่อยบริเวณคอ บางครั้งมีปวดร้าวไปที่บ่าไหล่ สะบัก ท้ายทอย ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม เป็นระยะเวลานานทำให้กล้ามเนื้อเกิดการหดตึงขึ้นผิดปกติเกิดเป็นจุด trigger point ถ้ากดที่จุดนี้จะทำให้ปวด บางครั้งมีอาการปวดร้าวหรือรู้สึกชาวาบไปบริเวณใกล้เคียงหรือลงแขนได้

อีกสาเหตุหนึ่งเกิดจากความเสื่อมของกระดูกคอ ทำให้ปวดตึงต้นคอ ขยับคอได้ลดลงเนื่องจากข้อต่อที่เสื่อมสภาพ นอกจากปวดคอแล้วจะมีอาการปวดร้าวลักษณะนี้ได้เช่นกัน

โรคหรือภาวะที่ทำให้เกิดอาการนี้ได้แก่

  • โรคกล้ามเนื้อคอตึงตัวจากการใช้งาน (Office syndrome, Myofascial pain syndrome)
  • โรคกระดูกคอเสื่อม (Cervical spondylosis)

เมื่อไหร่ควรมาพบแพทย์

  • มีอาการปวดคอเรื้อรังมากกว่า 1 เดือน
  • กินยาแก้ปวดปรับการใช้งานคอแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น
ศุกร์, 18 มิ.ย. 2021
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
top line