ตรวจเช็คอาการเบื้องต้น / หลัง

ปวดหลังร่วมกับอาการไข้

กระดูกสันหลัง

อาการไข้เป็นเป็นการแสดงว่ามีการติดเชื้อโรค อาการปวดหลังร่วมกับอาการไข้มีได้หลายสาเหตุ เช่น กระดูกสันหลังหรือหมอนรองกระดูกสันหลังติดเชื้อ เชื้อโรคจะทำให้โครงสร้างเสียหายเลยทำให้ปวดหลัง ความปวดจะมากขึ้นถ้ามีการเคลื่อนไหว นั่ง ยืน เดินจะยิ่งปวดมากขึ้น หรือเป็นการติดเชื้ออวัยวะที่อยู่ติดทางด้านหลัง เช่น ติดเชื้อที่ไต อวัยวะในช่องท้อง เป็นต้น

โรคหรือภาวะที่ทำให้เกิดอาการนี้ ได้แก่

  • โรคกระดูกสันหลังหรือหมอนรองกระดูกสันหลังติดเชื้อ (Spondylodiscitis)
  • อวัยวะอื่นที่อยู่ด้านหลังติดเชื้อ

เมื่อไรที่ควรมาพบแพทย์

ถ้าท่านมีอาการปวดหลังร่วมกับไข้ ควรไปพบแพทย์ทันที เพื่อหาสาเหตุโรค

ศุกร์, 18 มิ.ย. 2021
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
top line