ตรวจเช็คอาการเบื้องต้น / หลัง

ปวดเมื่อยตึงหลังช่วงล่าง

กระดูกสันหลัง

อาการปวดหลังตึงๆเส่วนล่าง ฝั่งเดียวหรือตรงกลางหลัง อาการนี้มักพบในคนที่ใช้งานหลังหนัก หรือใช้งานไม่ถูกวิธี เช่น นั่งทำงานนานๆ นั่งในท่าที่ไม่เหมาะสม ยกของหนัก เป็นต้น อาการมักเป็นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการใช้งานเป็นหลัก สาเหตุเกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหลัง การอักเสบของต้อต่อกระดูกสันหลังทำให้เกิดอาการปวดได้

โรคหรือภาวะที่ทำให้เกิดอาการนี้ ได้แก่

  • โรคปวดหลังส่วนล่าง (Low back pain)
  • Office syndrome

เมื่อไรที่ควรมาพบแพทย์

  • พักหรือกินยาแก้ปวดเบื้องต้นแล้วไม่ดีขึ้น
  • อาการปวดเป็นเรื้อรังมากกว่า3เดือน
  • อาการปวดรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน
ศุกร์, 18 มิ.ย. 2021
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
top line