ตรวจเช็คอาการเบื้องต้น / มือและข้อมือ

อาการเจ็บข้อมือจากอุบัติเหตุ

มือและแขน

ข้อมือมักจะเป็นส่วนแรกที่เราใช้ป้องกันตัวเองจากการบาดเจ็บเวลาที่เราล้มลง ข้อมือจึงเป็นหนึ่งในส่วนของร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บได้บ่อยครั้งที่สุด อาการเจ็บข้อมือหลังการล้มอาจเกิดได้จากกระดูกแตกหัก หรือบาดเจ็บส่วนเอ็นหรือที่เรามักเรียกว่าข้อมือซ้น หากเป็นกระดูกแตกหักการวินิจฉัยอาจจะตรงไปตรงมาจากที่เห็นเมื่อตรวจด้วยภาพถ่ายรังสีเอกซ์เรย์ แต่กรณีที่ไม่พบรอยกระดูกแตกอาการเจ็บที่เกิดขึ้นมักเป็นสาเหตุจากเอ็นที่ข้อมือได้รับบาดเจ็บ ฉีกขาด ซึ่งเอ็นข้อมือมีหลายเส้นที่เป็นเส้นสำคัญต่อการใช้งานของข้อมือ ดังนั้นหากมีอาการเจ็บข้อมือหลังประสบอุบัติเหตุ จึงควรได้รับการตรวจวินิจฉัยให้ถี่ถ้วน

การบาดเจ็บข้อมือจากอุบัติเหตุที่พบได้บ่อย

  • กระดูกเรเดียสส่วนปลายหัก (distal radius fracture)
  • กระดูกข้อมือสแคฟฟอยด์หัก (scaphoid fracture)
  • หมอนรองข้อมือฉีก (trifibrocartilage complex injury)
  • เอ็นข้อมือสแคฟโฟลูเนทบาดเจ็บ (scapholulnate ligament injury)

เมื่อไหร่ที่ควรมาพบแพทย์

  • ข้อมือผิดรูปไปเมื่อเทียบกับอีกข้าง
  • หลังการบาดเจ็บมีอาการบวมมาก บวมเร็ว
  • อาการปวดไม่ดีขึ้นหลังจากประคบเย็นและรับประทานยาลดปวด
ศุกร์, 18 มิ.ย. 2021
top line