ตรวจเช็คอาการเบื้องต้น / เท้าและข้อเท้า

เจ็บส้นเท้า/รองช้ำ

เท้าและข้อเท้า

อาการเจ็บส้นเท้าเป็นอาการที่พบได้บ่อยและเกิดได้หลายสาเหตุ สาเหตุที่พบได้มากที่สุดคือโรครองช้ำ โรครองช้ำคือโรคที่เกิดจากเส้นเอ็นพังผืดผ่าเท้าอักเสบ คนไข้จะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าด้านที่สัมผัสกับพื้น โดยอาการเจ็บจะเป็นมากเวลาตื่นนอนตอนเช้า ลุกจากเตียงเดินก้าวแรกๆจะเจ็บมาก อาการจะดีขึ้นเมื่อเดินไปสักระยะหนึ่ง หรือเมื่อนั่งนานๆแล้วลุกขึ้นเดินก็จะมีอาการเจ็บคล้ายๆกัน หากเมื่ออาการเป็นมากขึ้นและไม่ได้รับการรักษาที่ดี อาการเจ็บจะเป็นมากขึ้น เช่นเมื่อเดินหรือออกกำลังกาย จึงทำให้ไม่สามารถทำกิจกรรมได้ตามต้องการ

สาเหตุที่พบได้รองลงมาคือเส้นเอ็นร้อยหวายอักเสบ ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บส้นเท้าฝั่งด้านหลัง โดยอาการที่เป็นจะคล้ายคลึงกันกับโรครองช้ำ

โรคหรือภาวะที่ทำให้เกิดอาการนี้

● โรครองช้ำ
● โรคเส้นเอ็นร้อยหวายอักเสบ
● โรคเส้นประสาทบริเวณข้อเท้าอักเสบ
● โรคกระดูกส้นเท้าช้ำหรือหัก

เมื่อไหร่ควรมาพบแพทย์

● มีอาการเจ็บส้นเท้า เมื่อตื่นนอนหรือเมื่อเดินเป็นระยะทางไกล
● อาการเจ็บส้นเท้ารบกวนการใช้งาน ทำกิจกรรมต่างๆ

ศุกร์, 18 มิ.ย. 2021
top line

Login