ตรวจเช็คอาการเบื้องต้น / ไหล่

โรคข้อไหล่ติด

หัวไหล่

ไหล่ติดเป็นโรคที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะในผู้หญิงวัยกลางคน อาการของโรคไหล่ติดคือ มีอาการปวดไหล่เวลาขยับ เช่น เอื้อมมือไพล่หลังหรือยกแขนกางแขนเพื่อหยิบของ สาเหตุเกิดจากเยื่อบุข้อไหล่มีการอักเสบและหนาตัวขึ้น ไม่มีความยืดหยุ่น ทำให้ขยับหัวไหล่แล้วมีอาการเจ็บ

เมื่อไหร่ควรมาพบแพทย์

● ขยับหัวไหล่แล้วมีอาการเจ็บ โดยเฉพาะในท่าทางพิเศษ เช่น มือไพล่หลังแล้วเจ็บ เอื้อมมือยกแขนแล้วเจ็บ
● อาการเจ็บรบกวนการใช้งานในชีวิตประจำวัน

ศุกร์, 18 มิ.ย. 2021
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
top line