ตรวจเช็คอาการเบื้องต้น / ไหล่

การบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่จากอุบัติเหตุ

หัวไหล่

อุบัติเหตุล้มหัวไหล่กระแทกพื้นพบได้บ่อย และสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น อุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา, อุบัติเหตุการจราจร

โรคหรือภาวะที่เกิดขึ้นได้จากอุบัติเหตุล้มหัวไหล่กระแทก

● ฟกช้ำ เส้นเอ็นอักเสบฉีกขาด
ข้อไหล่เคลื่อนหลุด
● ข้อปลายไหปลาร้าเคลื่อนหลุด
● กระดูกบริเวณหัวไหล่หัก

ศุกร์, 18 มิ.ย. 2021
top line