ตรวจเช็คอาการเบื้องต้น / หัวเข่า

เส้นเอ็นไขว้หน้าฉีกขาด

เข่าและสะโพก

โรคเส้นเอ็นไขว้หน้าฉีกขาด เป็นอาการบาดเจ็บหัวเข่าที่พบได้บ่อย สาเหตุเกิดจากอุบัติเหตุทำให้เข่าบิดหมุนผิดท่าทำให้เส้นเอ็นขาด โดยอุบัติเหตุนั้นเกิดได้จากทั้งการเล่นกีฬาและสาเหตุอื่น เช่น อุบัติเหตุจราจร ผู้ป่วยที่เกิดเส้นเอ็นไขว้หน้าฉีกขาด ช่วงแรกที่ได้รับบาดเจ็บ เข่าจะมีอาการบวม, ปวด, ลงน้ำหนักเดินไม่ไหว ถ้าเลินกีฬาอยู่จะต้องหยุดจากการแข่งขันทันที หลังจากนั้นอาการปวดบวมจะค่อยๆลดลง กลับมาเดินลงน้ำหนักได้ แต่จะมีอาการเข่าหลวม เนื่องจากเส้นเอ็นฉีกขาด ทำให้ไม่สามารถกลับไปเล่นกีฬาได้ดังเดิม

เมื่อไหร่ควรมาพบแพทย์

● หลังอุบัติเหตุ มีอาการเข่าบวม, ปวด, เดินลงน้ำหนักไม่ได้
● มีอาการเข่าหลวม โดยเฉพาะเมื่อเปลี่ยนทิศทาง, หมุนตัว
● มีอาการเข่าหลวม จนไม่สามารถกลับไปเล่นกีฬาได้เหมือนเดิม
● หลังเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย มีอาการเข่าบวมหรือปวดเข่า

ศุกร์, 18 มิ.ย. 2021
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
top line