เกี่ยวกับเรา kdms

เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข
kdms hospital

การรวมตัวกันของกลุ่มศัลยแพทย์กระดูก และแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ที่มีแนวคิดว่า การรักษาคนไข้ด้านกระดูกและข้อให้ดีขึ้นไปกว่ามาตรฐานที่มีอยู่นั้น
จะต้องมี โรงพยาบาลเฉพาะทาง ที่เฉพาะเจาะจงในทุกเรื่องกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
ซึ่งโรงพยาบาลข้อดีมีสุข ได้นำศาสตร์ของออร์โธปิดิกส์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟูมาประกอบกัน
เพื่อให้คนไข้ได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพจากการร่วมมือกันวางแผนการรักษา
ตั้งแต่การวินิจฉัย การผ่าตัด กายภาพบำบัด และการดูแลอย่างต่อเนื่องหลังผ่าตัด
เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตคนไข้ ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้เช่นเดิม หรือใช้ชีวิตได้อย่างใจต้องการ

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นอันดับหนึ่งในการสร้างประสบการณ์การรักษาโรคกระดูกและข้อในประเทศไทย

ทำไมต้อง kdms ?
why1
Professionalism and Specialty
มีความเชี่ยวชาญระดับสูง เป็นมืออาชีพ
ในการดูแลผู้ป่วยกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
why2
Teamwork
นำความรู้และความถนัดเฉพาะด้านของคนในทีม
ทำให้คนไข้หายดีและกลับไปใช้ชีวิตได้ดีที่สุด
why3
Purification of Demand
ออกแบบการรักษาเพื่อตอบโจทย์จุดประสงค์
และวิถีชีวิตของคนไข้
why4
Omotenashi
บริการด้วยความจริงใจ ใส่ใจแม้เป็นเรื่องเล็กน้อย
พร้อมแก้ปัญหาในสิ่งที่ผู้รับบริการคาดไม่ถึง
top line