เคล็ดลับ..การตีกอล์ฟแบบมือโปร ด้วยเทคนิคจาก “ไทเกอร์ วูดส์”

ก่อนที่เราจะมารู้เคล็ดลับตามแบบฉบับของ “ไทเกอร์ วู๊ดส์” KDMS ขอเล่าถึงกีฬากอล์ฟในมุมของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเล่น อาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น และวิธีรักษาอาการบาดเจ็บในการเล่นกีฬากอล์ฟ เนื่องจากปัญหากวนใจของผู้เล่นหลายท่าน คือปัญหาที่เกิดจากกล้ามเนื้อที่ยังไม่แข็งแรงพอ ทำให้การตีไม่แม่นยำ ตีวงได้ในระยะสั้น หรือเกิดอาการบาดเจ็บต่อร่างกาย เช่น ข้อมือเคล็ด ปวดไหล่ และเจ็บข้อศอก เป็นต้น การเล่นกอล์ฟที่ดีควรมีการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพื่อพัฒนาความสามารถในการตีให้ได้ในระยะไกล มีความแม่นยำ และลดความเสี่ยงการเกิดอาการบาดเจ็บ รวมถึงควรใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการเล่นกีฬากอล์ฟ

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมีความสำคัญอย่างมากในกีฬากอล์ฟ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการตีกอล์ฟ และป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเล่น นอกจากนี้การศึกษาเทคนิคของนักกีฬาก็เป็นประโยชน์ต่อผู้เล่น สามารถนำมาเเป็นแนวทางในการฝึกฝนเพื่อพัฒนาความสามารถในการตีกอล์ฟให้ดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ของการตีกอล์ฟ

การตีกอล์ฟมีประโยชน์ในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการทำให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรง ช่วยให้ข้อต่างๆมีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น รวมถึงช่วยฝึกสมาธิและสร้างความมีระเบียบวินัยให้กับผู้เล่นด้วย

อาการบาดเจ็บที่เกิดจากการตีกอล์ฟ

อวัยวะที่มักเกิดอาการบาดเจ็บบ่อยๆจากการเล่นกีฬากอล์ฟ เช่น มือ ข้อมือ หัวไหล่ แขน ลำตัว หลัง และขา โดยเกิดอาการบาดเจ็บได้ในหลายลักษณะ เช่น ข้อมือเคล็ด ปวดไหล่ หรือเจ็บข้อศอก อาการบาดเจ็บนั้นมีความแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นจาก เพศ อายุ ค่าดัชนีมวลกาย พฤติกรรมการอบอุ่นร่างกาย ความสามารถในการตี รวมถึงระดับความหนัก และความถี่ในการตีกอล์ฟ

หลังส่วนล่าง (Low back) หลังเป็นตำแหน่งที่พบว่ามีการบาดเจ็บบ่อยที่สุดของนักกีฬากอล์ฟ พบได้ประมาณ 23.7% – 34.5 % ของอาการบาดเจ็บทั้งหมด โดยเฉพาะในช่วงที่ Swing พบว่าแรงกดสูงสุดที่หลัง สูงถึง 8 เท่าของน้ำหนักตัว (กีฬาพายเรือ 7 เท่าของน้ำหนักตัว  และวิ่งจ๊อกกิ้ง 3 เท่าของน้ำหนักตัว) ซึ่งการบาดเจ็บบริเวณหลังขึ้นอยู่กับชนิดของ swing ด้วย เช่น แรงที่เกิดจากการหมุนตัวของหลังส่วนล่าง “Classic Swing” มีแรงมากกว่า “Modern Swing” เนื่องจากใน Classic Swing จะมีการหมุนของสะโพก และไหล่มากกว่า Modern Swing เป็นต้น   

ข้อมือ (Wrist) เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่พบอาการบาดเจ็บได้บ่อยในกีฬากอล์ฟ มักเกิดจากแรงกระแทกขณะที่ไม้กอล์ฟกระทบกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ลูกกอล์ฟ เช่น หิน หรือดิน เป็นต้น ทำให้เกิดการกระทบบริเวณแขน และข้อมือ ซึ่งอาการบาดเจ็บจะรุนแรงขึ้น เมื่อผู้เล่นมีอาการบาดเจ็บเดิม เช่น มีการอักเสบของเอ็นหรือกล้ามเนื้อแขนและข้อมืออยู่แล้ว

ไหล่ (Shoulder) ในการเล่นกีฬากอล์ฟ มีการทำงานที่ซับซ้อนกันระหว่างไหล่และการสวิง จากสถิติพบว่าไหล่ด้านซ้ายมักจะมีความเสี่ยงในการเกิดการบาดเจ็บมากกว่าไหล่ด้านขวา เนื่องจากมีมุมหรือองศาการเคลื่อนไหวที่มากกว่า โดยเฉพาะการตีวงสวิงในตำแหน่งการส่งถ่ายพลัง (Follow through) จะทำให้มีแรงกระทำที่ไหล่ด้านซ้ายมากกว่า ดังนั้นจึงควรเน้นออกกำลังกายกล้ามเนื้อไหล่ จะช่วยในการฟื้นฟู ป้องกันอาการบาดเจ็บ และเพิ่มประสิทธิภาพของไหล่ได้

ข้อศอก (Elbow) การบาดเจ็บสะสมบริเวณข้อศอก พบบ่อยที่สุดคือ Medial Epicondylitis หรือเรียกว่า Golfer’s Elbow และ Lateral Epicondylitis มีผลจากเทคนิคการการเหวี่ยงไม้กอล์ฟไม่ถูกต้อง เนื่องจากผู้เล่นเหวี่ยงในลักษณะที่ไม้มีการกระแทกพื้น หรือในช่วงที่ Follow through หรืออาจเกิดจากการเหวี่ยงก้านไม้เกินเส้นขนาน หรือที่เรียกว่า Over Swinging

วิธีการป้องกันการบาดเจ็บจากการตีกอล์ฟ

การอบอุ่นร่างกายก่อนการเล่น หรือการฝึกซ้อม (Warm-up) ก่อนการตีกอล์ฟควรมีการอบอุ่นร่างกายเพื่อเพิ่มอุณหภูมิของกล้ามเนื้อทุกครั้ง และช่วยให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นได้ดีขึ้น

การปรับเปลี่ยนเทคนิคการเหวี่ยง (Swing Technique Modification) การเหวี่ยงไม้กอล์ฟที่ถูกต้อง จะช่วยให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไม่รับแรงกระแทกหรือแรงบิดที่มากเกินไป เช่น เทคนิคการเหวี่ยงแบบ Modern swing ที่มีแรงกระแทกในการเหวี่ยงน้อยกว่าการเหวี่ยงแบบ Classic Swing ทำให้ลดการเสื่อมสภาพของข้อต่อได้ หากมีอาการบาดเจ็บข้อมือและมือ ควรปรับเปลี่ยนวิธีการเหวี่ยง วิธีการจับ ขนาด และความอ่อนแข็งของก้านไม้ให้เหมาะสม

การเพิ่มความแข็งแรง และความยืดหยุ่นของของกล้ามเนื้อ (Muscle Strengthening and Flexibility) กล้ามเนื้อบริเวณร่างกายส่วนบน คือ กล้ามเนื้อส่วนสำคัญในการเล่นกีฬากอล์ฟ ไม่ว่าจะเป็น กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว กล้ามเนื้อสะโพก หรือข้อต่อต่างๆ เช่น ข้อมือ หัวไหล่ ข้อศอก เป็นต้น ดังนั้นผู้เล่นควรออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ รวมถึงสร้างความสมดุลของกล้ามเนื้อ และเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น

รู้จักกับ “ไทเกอร์ วู๊ดส์”นักกีฬากอล์ฟที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก

เอลดริก ต้น หรือ “ไทเกอร์ วู๊ดส์” (Tiger  Woods) เป็นนักกอล์ฟอาชีพ สัญชาติอเมริกา ได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกคนหนึง รวมถึงทำรายได้สูงที่สุดในโลกเป็นระยะเวลาหลายปี ในปี1997 ได้แชมป์เมเจอร์รายการแรก ในรายการ เดอะมาสเตอร์ 1997 เเละสามารถทำลายสถิติด้วยการชนะรายการการแข่งขันที่18 อันเดอร์พาร์ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 486,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งทำให้ก้าวขึ้นเป็นนักกอล์ฟมืออันดับ 1 ของโลก

เทคนิคตีกอล์ฟให้มือโปรแบบ “ไทเกอร์ วูดส์”

การฝึกซ้อมทุกวัน เขาให้เวลากับการฝึกซ้อมกีฬากอล์ฟ 7-8 ชั่วโมงต่อวัน โดยเทคนิคคือ ไม่ได้มีแค่การฝึกตีกอล์ฟเพียงอย่างเดียวในตลอดการซ้อม แต่มีการสลับกับการออกกำลังกาย เพื่อช่วยให้บริหารกล้ามเนื้อ และส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ทำให้สามารถตีลูกกอล์ฟได้ดียิ่งขึ้น และมีระยะไกลขึ้น ไทเกอร์ วูดส์ กล่าวว่า “ไม่มีวิธีตีกอล์ฟที่ง่าย ๆ ขึ้นอยู่กับการให้ความสำคัญ และเวลาในการฝึกฝน”

“ไม่มีวิธีตีกอล์ฟที่ง่าย ๆ ขึ้นอยู่กับการให้ความสำคัญ และเวลาในการฝึกฝน”

ระยะเวลาในการฝึกฝน  เรื่องเวลาเป็นสิ่งสำคัญ ต้องใช้เวลาสักระยะถึงจะประสบความสำเร็จ รวมถึงความขยันในการฝึกซ้อมด้วยซึ่ง ไทเกอร์ วูดส์ เขาใช้เวลาถึง 2 ปี ในการพัฒนาเทคนิคการตีวงสวิงให้กว้างขึ้น และสามารถทำให้เขาได้รับชัยชนะจากการแข่งขันได้

“ใช้เวลาถึง 2 ปี ในการพัฒนาเทคนิคการตีวงสวิงให้กว้างขึ้น”

กอล์ฟคือเกมส์ทางจิตใจ ไม่ใช่แค่เพียงการตีกอล์ฟได้ดีเท่านั้น การมีสมาธิในการวางแผนเกมส์การเล่นก็เป็นสิ่งสำคัญ เทคนิคคือ ต้องมีความใจเย็นในการตีกอล์ฟ พยายามหาจังหวะในการตีแบบพอดี ไม่เร็วและไม่ช้าจนเกินไป ไทเกอร์ วูดส์ กล่าวว่า “ยิ่งใจร้อนมาก ทำให้ยิ่งโมโหตัวเองมาก เราจะยิ่งตีแย่ลง” ซึ่งประสบการณ์นี้นักกอล์ฟส่วนใหญ่ก็ผ่านมาแล้วทั้งนั้น ดังนั้นพยายามใจเย็นให้ได้มากที่สุด

“ยิ่งใจร้อนมาก ทำให้ยิ่งโมโหตัวเองมาก เราจะยิ่งตีแย่ลง”

การเตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่ายกายและจิตใจ ไทเกอร์ วูดส์ มีการเตรียมตัวก่อนการแข่งขันทุกครั้งเพื่อให้จังหวะการตีมีความแม่นยำ และแน่นอน ด้วยการ “ซ้อมก่อนเวลาแข่งขันโดยจะซ้อมให้เหมือนกับว่ากำลังเล่นหลุมแรกอยู่ด้วย” เริ่มจากไดร์เวอร์แล้วตามด้วยเหล็กที่จะใช้ตีขึ้นกรีน เพื่อให้ชิน โดยเขาไม่ได้ซ้อมเพื่อทำการวอร์มร่างกายเท่านั้น แต่ซ้อมเพื่อให้เหมือนอยู่ในสภาพจริงตอนกำลังทำการแข่งด้วย

“ซ้อมก่อนเวลาแข่งขันโดยจะซ้อมให้เหมือนกับว่ากำลังเล่นหลุมแรกอยู่ด้วย”

จังหวะการตีที่ดีและสม่ำเสมอ เทคนิคของการเล่นกีฬากอล์ฟที่ดีเริ่มต้นด้วยการมีจังหวะการตีที่ดี และสม่ำเสมอ ไทเกอร์ วูดส์ กล่าวว่า “เวลาที่ตีได้ดีที่สุดนั้นคือเวลาที่เค้าทำอะไรโดยไม่ต้องคิดมาก และเป็นไปตามธรรมชาติ เหมือนกับรถยนต์ที่วิ่งไปเมื่อสตาร์ทติดแล้ว” เขาได้ค้นพบจังหวะในการสวิงของตนเอง และสามารถที่จะรักษาจังหวะนั้นได้ตลอดระยะเวลาที่ทำการแข่งขัน

“เวลาที่ตีได้ดีที่สุดนั้นคือเวลาที่เค้าทำอะไรโดยไม่ต้องคิดมาก และเป็นไปตามธรรมชาติ เหมือนกับรถยนต์ที่วิ่งไปเมื่อสตาร์ทติดแล้ว”

ท่าจรดลูก มีโอกาสตีได้ดี มากกว่า 90 % ท่าจรดลูกกอล์ฟในแบบฉบับของ ไทเกอร์ วูดส์ ได้แก่ “หลังตรง หน้ายกเล็กน้อย แขนปล่อยสบาย ย่อเข่า และทิ้งน้ำหนักส้นที่เท้าหลัง” เป็นท่าจรดลูกที่ดีตามพื้นฐานของการเล่นกีฬากอล์ฟ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความถนัด และเทคนิคของนักกอล์ฟแต่ละบุคคล

“หลังตรง หน้ายกเล็กน้อย แขนปล่อยสบาย ย่อเข่า และทิ้งน้ำหนักส้นที่เท้าหลัง”

จบกันไปแล้วสำหรับเทคนิคการตีกอล์ฟดีๆในแบบ “ไทเกอร์ วูดส์” หากเพื่อนๆท่านใดที่เล่นกีฬากอล์ฟแล้วมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อเบื้องต้น แนะนำให้ปรึกษาเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางกระดูกและข้อ เพื่อรับคำแนะนำและวิธีการรักษาอาการบาดเจ็บก่อนที่จะมีอาการบาดเจ็บที่รุนแรงมากขึ้น และอาจบาดเจ็บเรื้อรังได้ในอนาคตค่ะ

พุธ, 04 ส.ค. 2021
แท็ก
ไทเกอร์วูดส์
Tigerwoods
กอล์ฟ
กีฬา
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

แพ็กเกจและโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
บทความอื่นๆ
เอ็นต้นขาด้านข้างอักเสบคือ? คนออกกำลังกายควรรู้
กล้ามเนื้อฉีกขาด
อาการกล้ามเนื้อฉีกขาด พร้อมแนวทางการรักษาและวิธีฟื้นฟู
กล้ามเนื้ออักเสบ รักษา
ตอบทุกข้อสงสัย! ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออักเสบ รักษาอย่างไร?
บาดเจ็บจากเล่นกีฬา
บาดเจ็บจากเล่นกีฬา รักษาอย่างตรงจุด กับแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์การกีฬา
top line