ความเชี่ยวชาญพิเศษ

  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านอายุรศาสตร์ทั่วไป
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านอายุรศาสตร์โรคไต

การศึกษา

2005
แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
2009
อายุรแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น
2011
อายุรแพทย์โรคไต คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2016
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระบาดวิทยาคลินิก๗ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2017
Doctoral of Science (Clinical Epidemiology), Erasmus Medical Center, University Rotterdam, Netherlands
2018
Research Fellow (Renal epidemiology), Academic Medical Center, University of Amsterdam, Netherlands

ตารางออกตรวจ

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

* วันและเวลามีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน
** สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ 1 วัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
หากต้องการนัดหมายเข้าพบแพทย์วันนี้ กรุณาติดต่อนัดหมายที่ เบอร์ 02 080 8999
top line