ความเชี่ยวชาญพิเศษ

  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Sports Medicine (เวชศาสตร์การกีฬา)
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Arthroscopic surgery (การผ่าตัดด้วยการส่องกล้อง)
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Foot and Ankle surgery (การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า)

การศึกษา

2007
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2014
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2014
Visiting fellow in foot and ankle surgery, Duke University Hospital, NC, USA
2015
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา รพ.ตำรวจ
2017
ศัลยศาสตร์กระดูกเท้าและข้อเท้า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

จันทร์

13.00-17.00 น.

อังคาร

13.00-20.00 น.

พุธ

พฤหัส

09.00-12.00 น.

ศุกร์

09.00-12.00 น.

เสาร์

อาทิตย์

10.00-14.00 น.
* วันและเวลามีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน
** สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ 1 วัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
หากต้องการนัดหมายเข้าพบแพทย์วันนี้ กรุณาติดต่อนัดหมายที่ เบอร์ 02-080-8999
top line