นพ.จิรชัย พิสุทธิ์เบญญา
นัดพบแพทย์
เชี่ยวชาญด้าน
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านโรคหมอนรองกระดูกสันหลังปลิ้นกดทับเส้นประสาท
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านโรคกระดูกสันหลังเสื่อมเคลื่อนกดทับเส้นประสาท
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านกระดูกสันหลังยุบจากภาวะกระดูกพรุน
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านโรคกระดูกต้นคอเสื่อม
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบส่องกล้อง
คุณสมบัติ
 • มีความสามารถทางด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • การศึกษา
  – 2007 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  – 2014 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  – 2018 ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อัพเดท พฤหัส, 02 ก.ย. 2021
top line