ความเชี่ยวชาญพิเศษ

  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านโรคหมอนรองกระดูกสันหลังปลิ้นกดทับเส้นประสาท
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านโรคกระดูกสันหลังเสื่อมเคลื่อนกดทับเส้นประสาท
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านกระดูกสันหลังยุบจากภาวะกระดูกพรุน
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านโรคกระดูกต้นคอเสื่อม
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบส่องกล้อง

การศึกษา

2007
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2014
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2018
ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

จันทร์

09.00-20.00 น.

อังคาร

09.00-17.00 น.

พุธ

09.00-17.00 น. (งดตรวจวันพุธแรกของเดือน)

พฤหัส

09.00-17.00 น.

ศุกร์

09.00-20.00 น.

เสาร์

อาทิตย์

* วันและเวลามีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน
** สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ 1 วัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
หากต้องการนัดหมายเข้าพบแพทย์วันนี้ กรุณาติดต่อนัดหมายที่ เบอร์ 02-080-8999
รศ.นพ.กู้พงษ์ ศิริบำรุงวงศ์ และ นพ. จิรชัย พิสุทธิ์เบญญา ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลัง มาอธิบายและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ที่ทำให้เกิดอาการปวดหลังเรื้อรัง และแนวทางการรักษาทั้งผ่าตัดและไม่ผ่าตัดให้หายในระยะยาว
top line