ความเชี่ยวชาญพิเศษ

  • ความเชี่ยวชาญพิเศษ ด้านผ่าตัดมือและจุลยศัลยศาสตร์

การศึกษา

2016
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2021
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา (คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
2022
ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลยศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2023
Hand and Microsurgery, Osaka Ekisaikai Hospital, Osaka, Japan

ตารางออกตรวจ

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

09.00-12.00 น.
17.00-20.00 น.

อาทิตย์

* วันและเวลามีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน
** สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ 1 วัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
หากต้องการนัดหมายเข้าพบแพทย์วันนี้ กรุณาติดต่อนัดหมายที่ เบอร์ 02-080-8999
top line