ความเชี่ยวชาญพิเศษ

  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัยและโรคกระดูกเมตาบอลิก
  • ความเชี่ยวชาญด้านโรคกระดูกพรุน

การศึกษา

2011
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์, โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
2014
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
2019-2020
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ผู้สูงวัยและโรคกระดูกเมตาบอลิก, โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
2021-2022
Orthopaedic Surgery Fellowship, Osteoporois and Metabolic bone diseases Hospital for Special Surgery, New York, USA

ตารางออกตรวจ

จันทร์

16.00-19.00 น.

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

* วันและเวลามีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน
** สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ 1 วัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
หากต้องการนัดหมายเข้าพบแพทย์วันนี้ กรุณาติดต่อนัดหมายที่ เบอร์ 02-080-8999
top line