นพ.พัฒนเกติ ชีวะก้องเกียรติ
นัดพบแพทย์
เชี่ยวชาญด้าน

 • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Sports medicine
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Arthroscopic surgery
 • คุณสมบัติ
  • มีความสามารถทางด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • การศึกษา
   – 1995 แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
   – 2000 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • การศึกษาเพิ่มเติม
   – 2003 Sports Medicine, Technical University of Munich, Germany
   – 2004 Sports Medicine and Shoulder Surgery, University of Wuerzburg, Wuerzburg, Germany
   – 2004 Doktor der Medizin (Dr.med), Technische Universitaet Muenchen, Germany
  อัพเดท พุธ, 17 มี.ค. 2021
  top line