ความเชี่ยวชาญพิเศษ

  • ความเชี่ยวชาญพิเศษ ด้านผ่าตัดมือและจุลยศัลยศาสตร์

การศึกษา

2015
แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2022
วุฒิบัตรออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2023
อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2023
Certificate of Clinical Fellowship Training in Hand and Microsurgery, Osaka Ekisaikai Hospital, May 2023

ตารางออกตรวจ

จันทร์

09.00-17.00 น.

อังคาร

พุธ

09.00-20.00 น.

พฤหัส

09.00-17.00 น.

ศุกร์

13.00-20.00 น.

เสาร์

09.00-20.00 น.

อาทิตย์

* วันและเวลามีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน
** สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ 1 วัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
หากต้องการนัดหมายเข้าพบแพทย์วันนี้ กรุณาติดต่อนัดหมายที่ เบอร์ 02-080-8999
top line