ความเชี่ยวชาญพิเศษ

  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม (Hip and Knee Replacement Surgery)
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมบางส่วน (Partial Knee Replacement Surgery)
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการผ่าตัดแก้ไขข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม (Revision Hip and Knee Arthroplasty)

การศึกษา

2003
วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
2005
ประกาศนียบัตร ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพ, โรงพยาบาลศิริราช
2007
Certificate in Adult reconstructive surgery, MGH, MA, USA
2008
Certificate in Adult reconstructive surgery and Biomechanic enineering, HCMC, MN, USA

ตารางออกตรวจ

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

* วันและเวลามีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน
** สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ 1 วัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
หากต้องการนัดหมายเข้าพบแพทย์วันนี้ กรุณาติดต่อนัดหมายที่ เบอร์ 02-080-8999
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
top line