ความเชี่ยวชาญพิเศษ

  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Orthopedic trauma surgery
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Bone infection
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Nonunion, Malunion
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Bone Lengthening
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Pelvic and Acetabular surgery
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Geriatric hip fracture care

การศึกษา

2004
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2011
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Research fellowship in Orthopaedic Trauma, Johns Hopkins Hospital, Baltimore, MD, United State

ตารางออกตรวจ

จันทร์

17.00-20.00 น.

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

* วันและเวลามีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน
** สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ 1 วัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
หากต้องการนัดหมายเข้าพบแพทย์วันนี้ กรุณาติดต่อนัดหมายที่ เบอร์ 02-080-8999
top line