ความเชี่ยวชาญพิเศษ

  • เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Sports medicine
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Arthroscopic surgery

การศึกษา

2008
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2015
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
2016
Clinical Fellowship and Surgical Training Program Specialized in The Shoulder and Elbow Joint, Ewha Womans University Medical Center, Seoul, South Korea
2017
FIMS Team Physician Development Course; International Federation of Sports Medicine
2018
A Diploma in Football Medicine; The Federation Internationale de Football Association
2021
IOC Diploma in Sports Medicine, The Medical Commission of the International Olympic Committee (IOC).
2023
Visited fellow: Hospital for Special Surgery, New York, NY; Rush University Medical Center, Chicago, Illinois; Mayo Clinic College of Medicine and Science, Scottsdale, Arizona; and Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, USA

ตารางออกตรวจ

จันทร์

อังคาร

พุธ

17.00-20.00 น.

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

* วันและเวลามีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน
** สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ 1 วัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
หากต้องการนัดหมายเข้าพบแพทย์วันนี้ กรุณาติดต่อนัดหมายที่ เบอร์ 02-080-8999
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
top line