ผศ.นพ.อดินันท์ อภิวัฒน์การุญ
นัดพบแพทย์
เชี่ยวชาญด้าน
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Sports medicine 
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Arthroscopic surgery
คุณสมบัติ
 • มีความสามารถทางด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • การศึกษา
  – 2006 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  – 2011 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  – 2012 Sports Medicine คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การศึกษาเพิ่มเติม
  – 2015 Fellowship in Orthopaedic Sports Medicine and Hip Surgery, Orthopädische Chirurgie München, Munich, Germany
อัพเดท พุธ, 17 มี.ค. 2021
top line