ความเชี่ยวชาญพิเศษ

  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Sports medicine 
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Arthroscopic surgery

การศึกษา

2006
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2011
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
2012
Sports Medicine คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2015
Fellowship in Orthopaedic Sports Medicine and Hip Surgery, Orthopädische Chirurgie München, Munich, Germany

ตารางออกตรวจ

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

17.00-20.00 น.

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

13.00-17.00 น.
* วันและเวลามีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน
** สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ 1 วัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
หากต้องการนัดหมายเข้าพบแพทย์วันนี้ กรุณาติดต่อนัดหมายที่ เบอร์ 02-080-8999
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
top line