ความเชี่ยวชาญพิเศษ

  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Neurorehabilitation especially in movement disorder
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Spasticity
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Electrodiagnostic medicine

การศึกษา

2004
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2009
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2013
Neurorehabilitation, The Walton Centre for Neurology and Neurosurgery NHS Foundation Trust, Liverpool, United Kingdom
2019
ปรัชญาดุษฎีบัญฑิต ระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางออกตรวจ

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

17.00-20.00 น.

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

14.00-17.00 น.

* วันและเวลามีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน
** สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ 1 วัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
หากต้องการนัดหมายเข้าพบแพทย์วันนี้ กรุณาติดต่อนัดหมายที่ เบอร์ 02 080 8999
top line