ความเชี่ยวชาญพิเศษ

  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านอายุรศาสตร์ทั่วไป
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อฯ โรคเบาหวาน


การศึกษา

2008
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2013
อายุรแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2017
อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2018
Diploma in Clinical Statistics, Thammasat University
2018
Diploma in Clinical Epidemiology, Thammasat University

ตารางออกตรวจ

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

* วันและเวลามีการเปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห์
** สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ 1 วัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
หากต้องการนัดหมายเข้าพบแพทย์วันนี้ กรุณาติดต่อนัดหมายที่ เบอร์ 02 080 8999
top line