ความเชี่ยวชาญพิเศษ

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Medicine)

การศึกษา

2016
แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2019
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ

จันทร์

10.00-17.00 น.

อังคาร

09.00-20.00 น.

พุธ

09.00-17.00 น.

พฤหัส

ศุกร์

10.00-19.00 น.

เสาร์

09.00-14.00 น.

อาทิตย์

* วันและเวลามีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน
** สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ 1 วัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
หากต้องการนัดหมายเข้าพบแพทย์วันนี้ กรุณาติดต่อนัดหมายที่ เบอร์ 02-080-8999
top line