พญ. วิภาวี ฉินเจนประดิษฐ์
นัดพบแพทย์
เชี่ยวชาญด้าน
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Cardio and pulmonary rehabilitation
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Sport and exercise specialist
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Musculoskeletal Ultrasound
คุณสมบัติ
 • มีความสามารถทางด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • การศึกษา
  – 2002 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  – 2007 แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  – แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูหัวใจ
 • การศึกษาเพิ่มเติม
  – 2011 Cardiovascular disease research, training and  rehabilitation program development, Heart Research Centre, The Royal Melbourne Hospital, Australia
  – 2011 ACSM Certified Clinical Exercise Specialist, American College of Sports Medicine
  – 2013 Visiting Scientist at Cedars – Sinai Heart Institute, Los Angeles,California, USA
อัพเดท พฤหัส, 02 ก.ย. 2021
top line