พญ. ศุภรัศมิ์ ทวนนวรัตน์
นัดพบแพทย์
เชี่ยวชาญด้าน
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Sports rehabilitation, sub acute pain management
คุณสมบัติ
 • มีความสามารถทางด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • การศึกษา
  – 2010 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  – 2015 แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 • การศึกษาเพิ่มเติม
  – 2020 Online course certificate, “Science of exercise”, University of Colorado via Coursera
  – 2020 Certificate of completion, “Sport Nutrition-Fueling Performance”, Fitness innovations (Thailand), ประเทศไทย
  – 2020 Certificate, “Professional running coach”, PESA (Practical Exercise and Physical Activity) ประเทศไทย
อัพเดท เสาร์, 19 มิ.ย. 2021
top line