ความเชี่ยวชาญพิเศษ

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Medicine)

การศึกษา

2014
แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2020
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

จันทร์

09.00-17.00 น.

อังคาร

12.00-20.00 น.

พุธ

12.00-20.00 น.

พฤหัส

09.00-17.00 น.

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

09.00-17.00 น.
* วันและเวลามีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน
** สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ 1 วัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
หากต้องการนัดหมายเข้าพบแพทย์วันนี้ กรุณาติดต่อนัดหมายที่ เบอร์ 02-080-8999
top line