รศ.นพ.กันต์ แก้วโรจน์
นัดพบแพทย์
เชี่ยวชาญด้าน
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Spinal interventions
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Minimally invasive spine surgery
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Endoscopic spine surgery
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Vertebroplasty/Kyphoplasty
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน MIS TLIF
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน LLIF
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน MIDLF
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Percutaneous pedicle screw
คุณสมบัติ
 • มีความสามารถทางด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • การศึกษา
  – 2000 แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  – 2004 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  – 2006 ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การศึกษาเพิ่มเติม
  – 2008-2010 Spine fellowship: UCLA comprehensive spine center, David Geffen School of Medicine at UCLA, Los Angeles, CA, USA
  – 2010 Visiting Minimally Invasive and Endoscopic Spine Surgery fellowship: Desert Institute for Spine Care (DISC), Phoenix, AZ, USA
อัพเดท พุธ, 17 มี.ค. 2021
top line