รศ.นพ.กู้พงษ์ ศิริบำรุงวงศ์
นัดพบแพทย์
เชี่ยวชาญด้าน
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Spine surgery
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Minimally invasive Spine surgery 
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Adult spinal deformity surgery 
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Scoliosis deformity correction
คุณสมบัติ
 • มีความสามารถทางด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • การศึกษา
  – 2004 แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์
  – 2009 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  – 2010 ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์
 • การศึกษาเพิ่มเติม
  2013 Training Course Percutaneous endoscopic surgery of lumbar and thoracic spine, Institute of anatomy, Tubigen, Germany
  – 2013-2014 Fellowship in Spine Surgery ,University of California Davis, USA
อัพเดท พุธ, 17 มี.ค. 2021
top line