ความเชี่ยวชาญพิเศษ

  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการผ่าตัดส่องกล้องข้อมือ (Wrist Arthroscopy)
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการผ่าตัดมือแบบแผลเล็ก (Minimally Invasive Hand Surgery)
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการผ่าตัดมือ ข้อมือและแขน (Hand, Wrist, and Upper Limb Surgery)
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการผ่าตัดส่องกล้องรักษาพังผืดข้อมือทับเส้นประสาท (Endoscopic Carpal Tunnel Surgery)

การศึกษา

1997
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2003
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2005
Hand Surgery คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2005-2008
International Hand and Microsurgery Fellowship University of Washington Hand Surgery Institute,  Department of Orthopaedics and Sports Medicine, University of Washington, Seattle, Washington, USA
2007
Visiting Hand Surgery Fellowship Texas Scottish Rite Hospital for Children, Dallas, Texas, USA
2007
Visiting Hand Surgery Fellowship Hospital for Special Surgery and Weil Cornell Medical College, New York, New York, USA

ตารางออกตรวจ

จันทร์

9.30-12.00 น.

อังคาร

พุธ

11.00-14.00 น.

พฤหัส

ศุกร์

10.00-13.00 น.

เสาร์

อาทิตย์

* วันและเวลามีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน
** สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ 1 วัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
หากต้องการนัดหมายเข้าพบแพทย์วันนี้ กรุณาติดต่อนัดหมายที่ เบอร์ 02 080 8999
พามาดูวิธีการผ่าตัดส่องกล้องข้อมือในห้องผ่าตัดจริง กับ รศ.นพ.ธนพงษ์ ไวทยะวิญญู ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมือ ข้อมือ และเเขน ที่โรงพยาบาลข้อดีมีสุข kdms

โดยคนไข้ได้เคยรักษาโดยการไม่ผ่าตัดมาประมาณ 7 เดือนยังไม่ดีขึ้น คุณหมอธนพงษ์ จึงแนะนำให้ผ่าตัดแบบส่องกล้องเพื่อเย็บซ่อมเส้นเอ็นของข้อมือเพื่อไปยึดที่กระดูกทำให้ข้อมือมั่นคงมากขึ้น
top line