รศ.นพ.บัญชา ชื่นชูจิตต์
นัดพบแพทย์
เชี่ยวชาญด้าน
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Sports medicine 
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Arthroscopic surgery
คุณสมบัติ
 • มีความสามารถทางด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • การศึกษา
  – 1995 แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  – 2000 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การศึกษาเพิ่มเติม
  – 2003 Sports Medicine, Technical University of Munich, Germany
  – 2004 Sports Medicine and Shoulder Surgery, University of Wuerzburg, Wuerzburg, Germany
  – 2004 Doktor der Medizin (Dr.med), Technische Universitaet Muenchen, Germany
อัพเดท พุธ, 17 มี.ค. 2021
top line