รศ.นพ.รัฐฤกษ์ อรุณากูร
นัดพบแพทย์
เชี่ยวชาญด้าน
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Endoscopic Spine Surgery
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Minimally Invasive Spine Surgery
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Adult Reconstructive Spine Surgery
คุณสมบัติ
 • มีความสามารถทางด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • การศึกษา
  1999 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  – 2004 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • การศึกษาเพิ่มเติม
  – 2007 – 2009 Research Associate and Clinical Observer of Spine Surgery Orthopaedic Specialty Institute Orange, CA Department of Orthopaedic Surgery School of Medicine, University of California Irvine Orange, CA
  – 2008 – 2009 International Fellow in Pediatric Spinal Deformity Rady’s Children Hospital School of Medicine, University of California San Diego San Diego, California
  – 2009 – 2010 Research Scholar & Visiting Scientist of Basic Research in Spine Surgery Department of Surgery Cedars-Sinai Medical Center   Los Angeles, California The Spine Institute Santa Monica, California
  – 2010 – 2011 Clinical fellow in Spinal Surgery  Department of Orthopaedics and Rehabilitation Yale School of Medicine
อัพเดท พุธ, 17 มี.ค. 2021
top line