ความเชี่ยวชาญพิเศษ

  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Sports medicine 
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Arthroscopic surgery

 


การศึกษา

1995
แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2000
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2003
Sports Medicine, Technical University of Munich, Germany
2004
Sports Medicine and Shoulder Surgery, University of Wuerzburg, Wuerzburg, Germany
2004
Doktor der Medizin (Dr.med), Technische Universitaet Muenchen, Germany

ตารางออกตรวจ

จันทร์

อังคาร

กรุณาติดต่อเพื่อนัดหมายแพทย์

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

* วันและเวลามีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน
** สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ 1 วัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
หากต้องการนัดหมายเข้าพบแพทย์วันนี้ กรุณาติดต่อนัดหมายที่ เบอร์ 02-080-8999
#ปวดไหล่เรื้อรัง #เล่นกีฬาแล้วปวดไหล่ มักมีอาการตอนกลางคืน อาจเป็นสัญญาณของ #โรคเอ็นข้อไหล่ฉีก
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
top line