ความเชี่ยวชาญพิเศษ

  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Minimal invasive surgery for Foot & Ankle problems including arthroscopy and endoscopy 
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Deformity correction ex. flatfoot , hallux vulgus, cavovarus  
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Total ankle replacement 
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Foot & Ankle fracture
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Sports injury in foot and ankle

การศึกษา

2003
แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2) วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
2009
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
2012-2014
Clinical and Research fellowship in foot and ankle surgery, University of Iowa Hospitals and Clinics, Iowa,  USA
2012-2015
Research in Orthopaedic biomechanics, University of Iowa Hospital and Clinics, Iowa, USA
2013
Clinical fellowship in adult hip and knee reconstruction, University of Iowa Hospital and Clinics, Iowa, USA
2014-2015
Clinical and Research fellowship in Sports Medicine, University of Iowa Hospitals and Clinics, Iowa,  USA

ตารางออกตรวจ

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

14.00-17.00 น.

อาทิตย์

14.00-17.00 น.
* วันและเวลามีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน
** สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ 1 วัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
หากต้องการนัดหมายเข้าพบแพทย์วันนี้ กรุณาติดต่อนัดหมายที่ เบอร์ 02-080-8999
top line