ความเชี่ยวชาญพิเศษ

  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Sports medicine 
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Arthroscopic surgery


การศึกษา

1996
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   
1997
Certicate of Internship Postgraduate training
1998
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิคมหาวิทยาลัยมหิดล
2001
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
2003
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
2005
Certicate of Fellowhip in Orthopaedic Surgery, The Johns Hopskins University, Baltimore, Maryland, USA

ตารางออกตรวจ

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

09.00-12.00 น.

อาทิตย์

* วันและเวลามีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน
** สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ 1 วัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
หากต้องการนัดหมายเข้าพบแพทย์วันนี้ กรุณาติดต่อนัดหมายที่ เบอร์ 02-080-8999
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
top line