ความเชี่ยวชาญพิเศษ

  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Spinal interventions
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Minimally invasive spine surgery
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Endoscopic spine surgery
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Vertebroplasty/Kyphoplasty
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน MIS TLIF
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน LLIF
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน MIDLF
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Percutaneous pedicle screw

การศึกษา

2000
แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2004
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2006
ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2008-2010
Spine fellowship: UCLA comprehensive spine center, David Geffen School of Medicine at UCLA, Los Angeles, CA, USA
2010
Visiting Minimally Invasive and Endoscopic Spine Surgery fellowship: Desert Institute for Spine Care (DISC), Phoenix, AZ, USA

ตารางออกตรวจ

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

8.30-10.30 น.

* วันและเวลามีการเปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห์
** สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ 1 วัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
หากต้องการนัดหมายเข้าพบแพทย์วันนี้ กรุณาติดต่อนัดหมายที่ เบอร์ 02 080 8999
ใครที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเหมือนเฮียตุ้ย จากการนั่งทำงานเป็นเวลานาน ชอบก้มหลังยกของหนัก หรือออกกำลังในท่าที่ไม่ถูกต้อง จนทำให้เกิดอาการ #ปวดหลังเรื้อรัง #ปวดเอว #ปวดหลังร้าวลงขา #ขาชา อาจทำให้ #กระดูกสันหลังปลิ้น จนกลายเป็น #โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท โดยไม่รู้ตัว !
top line