ความเชี่ยวชาญพิเศษ

  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Spinal interventions
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Minimally invasive spine surgery
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Endoscopic spine surgery
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Vertebroplasty/Kyphoplasty
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน MIS TLIF
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน LLIF
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน MIDLF
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Percutaneous pedicle screw

การศึกษา

2000
แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2004
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2006
ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2008-2010
Spine fellowship: UCLA comprehensive spine center, David Geffen School of Medicine at UCLA, Los Angeles, CA, USA
2010
Visiting Minimally Invasive and Endoscopic Spine Surgery fellowship: Desert Institute for Spine Care (DISC), Phoenix, AZ, USA

ตารางออกตรวจ

จันทร์

อังคาร

พุธ

16.00-18.00 น (วันพุธเฉพาะสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

8.15-11.00 น.
* วันและเวลามีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน
** สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ 1 วัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
หากต้องการนัดหมายเข้าพบแพทย์วันนี้ กรุณาติดต่อนัดหมายที่ เบอร์ 02-080-8999
ไฮไลท์ของวีดีโอนี้ คือ การจำลองการผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยกล้อง Endoscope ที่ห้องผ่าตัดจริง เครื่องมือการผ่าตัดจริง ! โดย รศ.นพ.กันต์ แก้วโรจน์ ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลัง
top line