ความเชี่ยวชาญพิเศษ

  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Minimal invasive surgery for Foot & Ankle problems including arthroscopy and endoscopy 
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Deformity correction ex.flatfoot , hallux vulgus, cavovarus  
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Total ankle replacement 
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Foot & Ankle fracture

การศึกษา

2000
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2007
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2010-2012
Clinical fellowship of Foot & Ankle surgery University of Iowa, USA

ตารางออกตรวจ

จันทร์

อังคาร

พุธ

17.00-20.00 น.

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

* วันและเวลามีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน
** สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ 1 วัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
หากต้องการนัดหมายเข้าพบแพทย์วันนี้ กรุณาติดต่อนัดหมายที่ เบอร์ 02-080-8999
โรงพยาบาลข้อดีมีสุข kdms พามาดูการตรวจร่างกายก่อนการผ่าตัด และวิธีการผ่าตัดส่องกล้องเท้า จากโรครองช้ำร่วมกับกระดูกงอกบริเวณส้นเท้า นำทีมโดย รศ.นพ.มารุต อรุณากูร ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเท้าและข้อเท้า
top line