ความเชี่ยวชาญพิเศษ

  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Sports medicine
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Arthroscopic surgery

การศึกษา

2001
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2008
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2011
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2012
Visiting fellow in Orthopedic Surgery, Gangnam Severance Hospital ,Yonsei University College of Medicine, Seoul Korea

ตารางออกตรวจ

จันทร์

อังคาร

09:00-17:00 น.

พุธ

09:00-16:00 น.

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

* วันและเวลามีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน
** สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ 1 วัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
หากต้องการนัดหมายเข้าพบแพทย์วันนี้ กรุณาติดต่อนัดหมายที่ เบอร์ 02 080 8999
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
top line