ความเชี่ยวชาญพิเศษ

  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Endoscopic Spine Surgery
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Minimally Invasive Spine Surgery

การศึกษา

2004
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2008
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
2009
ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย 
2014
Research Fellowship in Cervical Spine Surgery ; Washingtun University St Louis, MO, USA.
2015
Research Fellowship in Minimal Invasive Spine Surgery ; Rush University, Chicago, IL, USA

ตารางออกตรวจ

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

08:00-10:00 น. (วันอาทิตย์ที่ 1,3,5 ของเดือน นัดล่วงหน้าเท่านั้น)
* วันและเวลามีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน
** สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ 1 วัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
หากต้องการนัดหมายเข้าพบแพทย์วันนี้ กรุณาติดต่อนัดหมายที่ เบอร์ 02-080-8999
top line