ความเชี่ยวชาญพิเศษ

  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Sports medicine
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Arthroscopic surgery

การศึกษา

2007
แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2016
วุฒิบัตรฯสาขาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2017
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางออกตรวจ

จันทร์

09.00 - 16.00 น.

อังคาร

09.00 - 17.00 น.

พุธ

09.00 - 17.00 น.

พฤหัส

12.00 - 20.00 น.

ศุกร์

09.00 - 18.00 น.

เสาร์

อาทิตย์

* วันและเวลามีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน
** สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ 1 วัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง
หากต้องการนัดหมายเข้าพบแพทย์วันนี้ กรุณาติดต่อนัดหมายที่ เบอร์ 02-080-8999
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
top line