Initial symptom diagnosis / Hip

นิ้วโป้งเท้าเอียง

โรคกระดูกนิ้วโป้งเท้าเอียง เป็นโรคที่พบได้มากในผู้หญิง และมักจะพบว่ามีญาติใกล้ชิดในครอบครัวเป็นโรคเดียวกัน โดยปกติจะเริ่มสังเกตุเห็นว่ามีความผิดปกติที่นิ้วโป้งเท้าตั้งแต่ช่วงวัยรุ่น โดยจะมีลักษณะกระดูกกลางเท้าเอียงออก กระดูกปลายนิ้วโป้งเอียงเข้า ทำให้เห็นเป็นปุ่มกระดูกนูนออกมา

อาการเจ็บในช่วงแรกมักจะเกิดจากการเสียดสีบริเวณปุ่มกระดูกที่นูน เช่นการใส่รองเท้าหน้าแคบ ใส่รองเท้าส้นสูง หรือการวิ่งออกกำลังกายเป็นเวลานาน ทำให้เกิดการกด,เสียดสีกับรองเท้า แต่หากอาการเป็นมานานและไม่ได้รับการรักษาที่ดี ก็อาจจะมีอาการเจ็บได้แม้ว่าจะเดินเท้าเปล่าก็ตาม

เมื่อไหร่ควรมาพบแพทย์

● สังเกตุว่ามีปุ่มนูนบริเวณโคนนิ้วโป้งเท้า
● มีอาการเจ็บบริเวณโคนนิ้วโป้งเท้า โดยเฉพาะเมื่อใส่รองเท้าแล้วมีการเสียดสี
● อาการเจ็บรบกวนชีวิตประจำวัน เช่น ไม่สามารถเดินออกกำลังกายได้, ไม่สามารถวิ่งได้ระยะทางที่ต้องการ เพราะเจ็บเท้า
● มีแผลที่เกิดจากนิ้วโป้งเท้าเอียง

Fri, 18 Jun 2021
top line