Initial symptom diagnosis / สะโพก

ปวดสะโพก จากอุบัติเหตุ

เข่าและสะโพก

อุบัติเหตุจากการล้มสะโพกกระแทกพี้น ตกบันได หรืออุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพานหนะ ทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ไม่รุนแรง เช่น การฟกช้ำของเนื้อเยื่ออ่อนหรือกล้ามเนื้อบริเวณสะโพก หรือ รุนแรงจนถึงกระดูกบริเวณสะโพกหักได้

โรคหรือภาวะที่ทำให้เกิดอาการนี้

1. กล้ามเนื้อสะโพกอักเสบ

2. กระดูกสะโพก หรือ กระดูกต้นขาส่วนสะโพกหัก

เมื่อใดที่ต้องมาพบแพทย์

1. ปวดมากจนทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้ หรือ เคลื่อนไหวได้ลำบากมาก

2. ปวดจนทำให้ไม่สามารถยืนเดินลงน้ำหนักที่ขาข้างนั้นได้

3. มีรอยช้ำ หรือ จ้ำเลือดที่เห็นได้ชัดเจนบริเวณสะโพก

Thu, 23 Sep 2021
top line